Thứ hai, 24/08/2020 | 10:19

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 17/08/2020
Thông báo về việc tạm hoãn tổ chức Giải Bơi học sinh phổ thông toàn quốc năm 2020
Số ký hiệu 654/TB-BGDĐT Ngày ban hành 17/08/2020
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản  
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Vụ trưởng Nguyễn Thanh Đề
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...

 

https://moet.gov.vn/content/vanban/Lists/VBDH/Attachments/2785/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20ho%C3%A3n%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c%20Gi%E1%BA%A3i%20B%C6%A1i%20h%E1%BB%8Dc%20sinh%202020.pdf

Tin tức khác