Thứ sáu, 24/07/2020 | 09:13

Về việc chấn chỉnh việc thực hiện xây dựng Báo cáo kế hoạch phát triển giáo dục, đào tạo và dự toán NSNN năm 2021 và kế hoạch 5 năm năm 2021 - 2025
Số ký hiệu 2592/BGDĐT-KHTC Ngày ban hành 16/07/2020
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Kế hoạch - Tài chính
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...

https://moet.gov.vn/content/vanban/Lists/VBDH/Attachments/2765/2592_BGDDT_KHTC.PDF

Tin tức khác