Thứ sáu, 24/07/2020 | 20:18

Quyết định về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường mở mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo phục vụ xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2021
Số ký hiệu 2046/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 22/07/2020
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...

 

https://moet.gov.vn/content/vanban/Lists/VBDH/Attachments/2769/2046_QD_BGDDT.PDF

Tin tức khác