Thứ năm, 10/01/2019 | 11:15

Lấy ý kiên và chia sẻ dự thảo luật giáo dục

Các khách hàng click vào hình dưới để vào trang góp ý của Bộ GD-ĐT Việt Nam ban hành

Dự thảo luật giáo dục, các khách click vào đường link bên dưới

Bộ GD&ĐT xin ý kiến nhân dân và các tổ chức đóng góp cho dự thảo Luật GD sửa đổi. Bộ GD&ĐT xin trân trọng cảm ơn sự đóng góp ý kiến của các cá nhân và tập thể, đơn vị!

Mọi ý kiến xin gửi về: Thường trực tổ biên tập dự án Luật giáo dục (sửa đổi) - Vụ Pháp chế, Bộ GDĐT số 35, Đại Cồ Việt, Hà Nội; Email: vupc@moet.gov.vn1\

https://moet.gov.vn/content/vanban/Lists/VBDT/Attachments/1404/2.%20Du%20thao%20Luat%20Giao%20duc%20(sua%20doi).doc

Tin tức khác