nhasachngocthao.com3

Bản đồ hành chính Việt Nam - Lào - Campuchia

  • bản đồ hành chính 3 nước

Giá tiền: 15.000

Bản đồ hành chính 3 nước

  • NXB:
  • Bản đồ được in đúng tỉ lệ và tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế được phép lưu hành tại Việt Nam
  • Bản đồ 3 nước: Việt Nam, Lào, Campuchia

Nhà sách Ngọc Thảo Trảng Bom Đồng Nai bán lẻ bản đồ hành chính 3 nước

Chi tiết

Bản đồ hành chính 3 nước

Bản đồ hành chính 3 nước được vẽ trên nền giấy láng với màu sắc tươi rõ ràng. Bản đồ hành chính 3 nước: Việt Nam, Lào, Campuchia với đầy đủ các tỉnh được phân biệt màu sắc khác nhau. Đường chính được vẽ rõ ràng và được công nhận tại Việt Nam.

Bản đồ hành chính 3 nước được dùng tại các cơ quan ngoại giao, cơ quan cấp trung ương đến địa phương. Bản đồ hành chính 3 nước cũng được dùng nghiên cứu môn địa lý và lịch sử ở trường học....

Bản đồ hành chính 3 nước được Nhà sách Ngọc Thảo Trảng Bom Đồng Nai bán lẻ

 

Sản phẩm khác

Deli 7504

200.000 ₫

Deli 3877 (online) - 34%

Deli 3877 (online)

7.521.000 ₫ 5.000.000 ₫

Deli 3876 (online) - 28%

Deli 3876 (online)

4.150.000 ₫ 2.999.000 ₫