nhasachngocthao.com3

Voi phong thủy

Giá tiền: 900.000

Chi tiết

Những con voi luôn là một biểu tượng rất tốt đẹp trong phong thủy. Một đôi voi bằng sứ nghệ thuật sẽ mang lại may mắn; thành công về mặt tài chính và sựthuận lợi về đường con cáicho gia đình

Chất liệu sứ

Sản phẩm khác