nhasachngocthao.com3

Tượng phật Di lặc đá ngọc

Giá tiền: 350.000

Chi tiết

Tượng được tạc từ những khối đá ngọc rất quý hiếm kết hợp chất liệu silicon làm vẽ sang trọng.

Tượng được đặt ở vị trí trang trọng nhât để mang lại sự vui vẻ, thành công.

Sản phẩm khác