nhasachngocthao.com3

Rồng phong thủy (ĐL)

Giá tiền: call

Chi tiết

  • Biểu tượng Rồng mang ý nghĩa của sự thịnh vượng; trừ tà
  • Tăng thêm may mắn cho gia đình.
  • Thiết kế tinh tế

2 loại: xanh ngọc: 659.000 đ

          Mạ vàng: 500.000 đ 

Sản phẩm khác