nhasachngocthao.com3

Dụng cụ đốt trầm hương

Giá tiền: 450.000

Chi tiết

- Được chế tác từ gốm cao cấp, sản phẩm thiết kế đốt hương thơm hoặc để các chất thơm.

- Kích thước : 12cmx8cm

- Khói hương chảy ngược

Sản phẩm khác