nhasachngocthao.com3

Chuông gió tre thuyền lớn

Giá tiền: 89.000

Chi tiết

Chuông làm từ tre và đục thành những thanh sáo. Người nghe khi treo trên cành cây làm cho mình cảm thấy thư giãn thoải mái tinh thần sau những cuộc sống vất vả thường ngày.

Sản phẩm khác