nhasachngocthao.com3

Chuông gió tre chim hạc

Giá tiền: 125.000

Chi tiết

Chuông gió tre hình chim hạc, nét độc đáo biểu trưng Âu Lạc. Chất liệu từ thanh tre nghe rất thanh. Rất thích hợp cho đền, chùa hay các nơi yên tĩnh để được nghe giai điệu thư giãn.

Sản phẩm khác