nhasachngocthao.com3

Chuông gió tre banh lớn

Giá tiền: 65.000

Chi tiết

Chuông gió làm bằng tre, âm thanh nhẹ nhàng thích hợp các đình, chùa và những ai thích có một bầu không khí thư giãn.

Sản phẩm khác