nhasachngocthao.com3

Chuông bát quái

Giá tiền: 75.000

Chi tiết

Chuông làm bằng nhôm (ống) và gỗ kết hợp lại tạo nên tiếng chuông thanh tịnh. Sản phẩm thích hợp treo ở đình, chùa hay ở những nơi mà người nghe muốn yên tịnh thư thái.

Sản phẩm khác