nhasachngocthao.com3

Thanh phách

Giá tiền: 12.000

Thanh phách

  • Thương hiệu:
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Đặc điểm: Cặp thanh phách học nhạc bằng gỗ

Nhà sách Ngọc Thảo Trảng Bom Đồng Nai hiện kinh doanh sản phẩm thanh phách

Chi tiết

Thanh phách

Thanh phách được bán theo cặp dùng để học nhạc cho các em học sinh tiểu học theo chương trình học của bộ Giáo dục - Đào tạo. Thanh phách làm từ chất liệu gỗ cứng và được đẻo cho âm thanh nghe rất trong. Thanh phách dài khoảng 12 cm. Thanh phách dùng để học các giai điệu dân ca và ca trù nỗi tiếng của Việt Nam cũng như các loại nhạc hiện đại cũng có vài giai điệu dùng đến thanh phách này.

Thanh phách được bán theo cặp tại nhà sách Ngọc Thảo Trảng Bom Đồng Nai

Sản phẩm khác