Định hướng các hoạt động trong tương lai

Trong tương lai Nhà sách Ngọc Thảo hợp tác với các đối tác khác mở thêm nhiều kinh doanh khác. Nhà sách định hướng sẽ trở thành trung tâm mua sắm liên quan văn hoá phẩm trực tuyến phục vụ cho tất cả Quý khách hàng gần xa, trên phạm vi khắp cả nước.