Ca khúc Vu lan

Ca khúc Vu lan

Ca khúc Vu lan

Nhà sách Ngọc Thảo Trảng Bom Đồng Nai giới thiệu ca khúc về vu lan, nhân dịp vu lan báo hiếu tháng 7 âm lịch. Mời các bạn cùng nghe.

Địa tạng bồ tát

Địa tạng bồ tát

Địa tạng bồ tát

Nhà sách Ngọc Thảo Trảng Bom Đồng Nai cùng Chùa Đà La Ni giới thiệu bài hát địa tạng bồ tát. Mời các bạn cùng nghe.

Mục Kiền Liên cứu mẹ

Mục Kiền Liên cứu mẹ

Mục Kiền Liên cứu mẹ

Nhà sách Ngọc Thảo Trảng Bom Đồng Nai cùng Viên Giác Thiền tự giới thiệu vở cải lương Mục Kiền Liên cứu mẹ. Mời các bạn cùng xem.

Thánh nữ Bà la Môn

Thánh nữ Bà la Môn

Thánh nữ Bà la Môn

Nhà sách Ngọc Thảo Trảng Bom Đồng Nai cùng chùa Xá Lợi TP.HCM giới thiệu truyện địa tạng vương bồ tát với Thánh nữ Bà La Môn. Mời các bạn đón xem.

Quang Mục cứu mẹ

Quang Mục cứu mẹ

Quang Mục cứu mẹ

Nhà sách Ngọc Thảo Trảng Bom Đồng Nai cùng chùa Xá Lợi giới thiệu truyện Quang Mục cứu mẹ. Đây là tiền thân kiếp của Địa tạng vương Bồ tát. Mời các bạn đón nghe.

Đức địa tạng Bồ tát

Đức địa tạng Bồ tát

Đức địa tạng Bồ tát

Nhà sách Ngọc Thảo Trảng Bom Đồng Nai cùng chùa Đà La Ni giới thiệu Đức địa tạng Bồ tát cứu mẹ. Mời các bạn cùng nghe.

Mục Kiền Liên truyền kỳ

Mục Kiền Liên truyền kỳ

Mục Kiền Liên truyền kỳ

Nhà sách Ngọc Thảo Trảng Bom  Đồng Nai cùng chùa Xá Lợi TP. Hồ Chí Minh giới thiệu phim hoạt hình Mục Kiền Liên truyền kỳ. Mời các bạn cùng xem.

Mục Kiền Liên báo hiếu

Mục Kiền Liên báo hiếu

Mục Kiền Liên báo hiếu

Nhà sách Ngọc Thảo Trảng Bom Đồng Nai giới thiệu cải lương Mục kiền Liên báo hiếu với sự kết hợp với chùa Viên Giác. Mời các bạn đón nghe.

Truyện Mục Kiền Liên

Truyện Mục Kiền Liên

Truyện Mục Kiền Liên

Nhà sách Ngọc Thảo Trảng Bom Đồng Nai cùng Chùa VIên Giác giới thiệu truyện Mục Kiền Liên báo hiếu cứu mẹ thoát khỏi 18 tầng địa ngục. Mời các bạn cùng nghe.

Kinh vu lan

Kinh vu lan

Kinh vu lan

Nhà sách Ngọc Thảo Trảng Bom Đồng Nai cùng Chùa Đà La Ni giới thiệu kinh vu lan bồn cho các phật tử tụng trong ngày vu lan báo hiếu.