Những ngày lễ trọng của người Công giáo trong năm

Lễ Phục sinh

Lễ phục sinh (Mùa Phục sinh). Thời điểm tháng 4 hằng năm, nhưng bắt đầu Mùa Chay thì sớm hơn khoảng cuối tháng Giêng, đầu tháng Hai âm lịch. Đây là lễ kỷ niệm ngôi hai Thiên chúa sống lại sau 3 ngày bị đóng đinh vào thập giá vì chuộc tội cho thiên hại. Sau khi chết Chúa Giêsu đã sống lại, sự kiện này được đề cập trong thuật ngữ Cơ Đốc là sự phục sinh của Chúa Giêsu, trở thành ngày lễ quan trọng của người Công giáo được cử hành vào các Chủ nhật phục sinh.

Lễ Chúa lên trời

Theo lời Tiên tri sau khi Chúa Giêsu sống lại đủ 40 ngày Ngài lên trời. Tân ước ghi lại khi Chúa Giêsu sống lại, Ngài ở lại cùng các môn đệ trong 40 ngày, sau đó lên trời để kết thúc sự hiện diện của ngài giữa loài người trần thế. Ngày lễ Chúa Giêsu lên trời thường nhằm vào ngày thứ Năm, nhưng Giáo hội cho phép được dời vào ngày Chủ nhật kế tiếp.

Lễ Chúa và Thánh Thần hiện xuống

Lễ Chúa Thánh thần hiện xuống, cũng theo Tiên Tri đủ mười ngày sau khi Chúa Giê su lên trời lại cho Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các thánh Tông đồ và Hội Thánh mới lập. Đây là một ngày lễ trọng đại của người Công giáo được cử hành vào ngày thứ năm mươi bắt đầu ngày lễ Phục sinh, một số nơi gọi tắt là lễ Hiện xuống.

Lễ Đức Mẹ lên trời

Lễ Đức bà Maria hồn và xác lên trời, là ngày lễ cổ xưa nhất trong các ngày lễ kính Đức mẹ của người Ki tô giáo được cử hành vào ngày 15 tháng 8, nhưng theo truyền thống của Giáo hội Phương Đông sẽ dành 15 ngày đầu của tháng để chuẩn bị cuộc lễ và 15 ngày cuối để tạ ơn. Ở Việt Nam ngày lễ kỷ niệm Đức bà hồn và xác lên trời thường chỉ được tổ chức trong ngày 15 tháng 8 mà thôi. Tìm hiểu thêm về lễ này được biết trong những thế kỷ đầu ngày lễ Đức bà hồn xác lên trời được gọi là lễ Đức mẹ an giấc. Kể từ năm 1950 khi Giáo hoàng Piô XII định tín việc Đức mẹ được cân nhắc về trời cả hồn lẫn xác, vì vậy lấy tên gọi lễ Đức Mẹ hồn và xác lên trời.

Lễ các thánh

Lễ các Thánh, là một lễ trọng được tổ chức vào ngày 01 tháng 11 hàng năm, nhằm tôn vinh tất cả các vị Thánh Kitô giáo đang hưởng phúc trên Thiên đàng, noi gương các Thánh để nhân loại luôn luôn tâm niệm làm những việc lành phúc đức, luôn rao giảng tin mừng để khi rời cõi trần được về hưởng anh sáng tôn nhan Chúa bên các Thánh trên nước Trời.

Lễ Giáng sinh

Lễ Thiên Chúa giáng sinh hay còn gọi (Noel) vào ngày 25 tháng 12. Đây là ngày kỷ niệm Chúa Giêsu sinh ra tại Bethlehem thuộc Irael ngày nay, lúc bấy giờ đang dưới quyền thống trị của Đế Quốc La Mã. Tuy nhiên, theo quan niệm của mỗi nước thì có lễ kỷ niệm ngày Thiên Chúa giáng sinh khác nhau, có một số nước kỷ niệm ngày Noel vào đêm ngày 24 tháng 12, bởi theo lịch Công giáo ngày mới bắt đầu vào lúc hoàng hôn. Còn theo lịch Công giáo Rôma, lễ chính thức vào ngày 25 tháng 12 hay còn gọi là “lễ chính ngày”, còn lễ đêm 24 được gọi là “lễ vọng”. Riêng ở Việt Nam thị lễ Thiên Chúa Giáng Sinh tổ chức các hoạt động rước kiệu, Canh thức mừng lễ và Thánh lễ trong đêm 24 tháng 12. Lễ Noel ngày nay không chỉ riêng người Công giáo đi lễ mà thu hút đông đảo sự chú ý và đi xem lễ của những người không đồng đạo, do vậy ở các Giáo xứ dịp lễ này là đông nhất trong các lễ trọng trong năm./.

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

THÁNG 01

Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
01/01 Tr

Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
Ds 6:22-27; Gl 4:4-7; Tv 67:2-3,5,6,8; Lc 2:16-21

15-11  
02/01 Tr

Thánh Cả Basil và Grêgôriô Nazianzen, Gmtsht
1 Ga 2:22-28; Tv 98:1,2-3,3-4; Ga 1:19-28

16-11  
03/01 Tr

Thứ Tư trước Lễ Hiển Linh
1 Ga 2:293; Tv 98:1,3-4,5-6; Ga 1:29-34

17-11  
04/01 Tr

Thánh Elizabeth Ann Seton
1 Ga 3:7-10; Tv 98:1,7-8,9; Ga 1:35-42

18-11  
05/01 Tr

Thánh Gioan Neumann, Gm
1 Ga 3:11-21; Tv 100:1-2,3,4,5; Ga 1:43-51

19-11  
06/01 Tr

Thứ Bẩy trước Lễ Hiển Linh
Is 60:1-6; Ep 3:2-3,5-6; Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13; Mt 2:1-12

20-11  
07/01 Tr

Lễ Hiển Linh
Is 60:1-6; Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13; Ep 3:2-3,5-6; Mt 2:1-12

21-11  
08/01 Tr

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

22-11 2
09/01 X

Thứ Ba trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 1:9-20; 1 Sm 2:1,4-5,6-7,8; Mc 1:21-28

23-11  
10/01 X

Thứ Tư trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 3:1-10,19-20; Tv 40:2-5,7-8,8-9,10; Mc 1:29-39

24-11  
11/01 X

Thứ Năm trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 4:1-11; Tv 44:10-11,14-15,25-26; Mc 1:40-45

25-11  
12/01 X

Thứ Sáu trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 8:4-7,10-22; Tv 89:16-17,18-19; Mc 2:1-12

26-11  
13/01 X

Thứ Bẩy trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 9:1-4,17-19; Tv 21:2-3,4-5,6-7; Mc 2:13-17

27-11  
14/01 X

Chúa Nhật thứ Hai Mùa Quanh Năm
1 Sm 3:3-10,19; Tv 40:2-4,7-8,8-9,10; 1 Cr 6:13-15,17-20; Ga 1:35-42

28-11 2
15/01 X

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
1 Sm 15:16-23; Tv 50:8-9,16-17,21,23; Mc 2:18-22

29-11 2
16/01 X

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
1 Sm 16:1-13; Tv 89:20,21-22,27-28; Mc 2:23-28

30-11  
17/01 Tr

Thánh Antôn, Ab
1 Sm 17:32-33,37,40-51; Tv 144:1,2,9-10; Mc 3:1-6

01-12-Đinh Dậu  
18/01 X

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
1 Sm 18:6-9; Tv 56:2-3,9-10,10-12,13-14; Mc 3:7-12

02-12  
19/01 X

Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
1 Sm 24:3-21; Tv 57:2,3-4,6,11; Mc 3:13-19

03-12  
20/01 X

Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
2 Sm 1:1-4,11-12,19,23-27; Tv 80:2-3,5-7; Mc 3:20-21

04-12  
21/01 X

Chúa Nhật thứ Ba Mùa Quanh Năm
St 3:1-5,10; Tv 25:4-5,6-7,8-9; 1 Cr 7:29-31; Mc 1:14-20

05-12 3
22/01 X

Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm
2 Sm 5:1-7,10; Tv 89:20,21-22,25-26; Mc 3:22-30

06-12 3
23/01 X

Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm
2 Sm 6:12-15,17-19; Tv 24:7,8,9,10; Mc 3:31-35

07-12  
24/01 Tr

Thánh Phanxicô đệ Salê, Gmtsht
2 Sm 7:4-17; Tv 89:4-5,27-28,29-30; Mc 4:1-20

08-12  
25/01 Tr

Thánh Phaolô, Tông Đồ trở lại
2 Sm 7:18-19,24-29; Tv 132:1-2,3-5,11,12,13-14; Mc 4:21-25

09-12  
26/01 Tr

Thánh Timôthêô và Titô, Gm
2 Sm 11:1-4,5-10,13-17; Tv 51:3-4,5-6,6-7,10-11; Mc 4:26-34

10-12  
27/01 X

Thứ Bẩy trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm
2 Sm 12:1-7,10-17; Tv 51:12-13,14-15,16-17; Mc 4:35-41

11-12  
28/01 X

Chúa Nhật thứ Tư Mùa Quanh Năm
Đnl 18:15-20; Tv 95:1-2,6-7,7-9; 1 Cr 7:32-35; Mc 1:21-28

12-12 4
29/01 X

Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm
2 Sm 15:13-14,30; Tv 3:2-3,4-5,6-7; Mc 5:1-20

13-12 4
30/01 X

Thứ Ba trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm
2 Sm 18:9-10,14,24-25,30-19; Tv 86:1-2,3-4,5-6; Mc 5:21-43

14-12  
31/01 Tr

Thánh Gioan Bosco, Lm
2 Sm 24:2,9-17; Tv 32:1-2,5,6,7; Mc 6:1-6

15-12  


THÁNG 02

Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
01/02 X

Thứ Năm trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm
1 V 2:1-4,10-12; 1 Sb 29:10,11,11-12,12; Mc 6:7-13

16-12  
02/02 Tr

Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh
Hc 47:2-11; Tv 18:31,47,50,51; Mc 6:14-29

17-12  
03/02 X

Thứ Bẩy trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm
1 V 3:4-13; Tv 119:9,10,11,12,13,14; Mc 6:30-34

18-12  
04/02 X

Chúa Nhật thứ Năm Mùa Quanh Năm
G 7:1-4,6-7; Tv 147:1-2,3-4,5-6; 1 Cr 9:16-19,22-23; Mc 1:29-39

19-12 1
05/02 Đỏ

Thánh Agatha, Đttđ
1 V 8:1-7,9-13; Tv 132:6-7,8-10; Mc 6:53-56

20-12 1
06/02 Đỏ

Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo
1 V 8:22-23,27-30; Tv 84:3-4,5,10,11; Mc 7:1-13

21-12  
07/02 X

Thứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
1 V 10:1-10; Tv 37:5-6,30-31,39-40; Mc 7:14-23

22-12  
08/02 X

Thứ Năm trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
1 V 11:4-13; Tv 106:3-4,35-3,37,40; Mc 7:24-30

23-12  
09/02 X

Thứ Sáu trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
1 V 11:29-32; Tv 81:10-11,12-13,14-15; Mc 7:31-37

24-12  
10/02 Tr

Thánh Scholastica, Đt
1 V 12:26-32; Tv 106:6-7,19-20,21-22; Mc 8:1-10

25-12  
11/02 X

Chúa Nhật thứ Sáu Mùa Quanh Năm
Lv 13:1-2,44-46; Tv 32:1-2,5,11; 1 Cr 10:3111; Mc 1:40-45

26-12 2
12/02 X

Thứ Hai trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm
Gc 1:1-11; Tv 119:67,68,71,72,75,76; Mc 8:11-13

27-12 2
13/02 X

Thứ Ba trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm
Gc 1:12-18; Tv 94:12-13,14-15,18-19; Mc 8:14-21

28-12  
14/02 Tm

Thứ Tư Lễ Tro
Ge 2:12-18; 2 Cr 5:20-6; Tv 51:3-4,5-6,12-13,14,17; Mt 6:1-6,16-18

29-12  
15/02 Tm

Thứ Năm sau Thứ Tư Lễ Tro
Đnl 30:15-20; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 9:22-25

30-12  
16/02 Tm

Thứ Sáu sau Thứ Tư Lễ Tro
Is 58:1-9; Tv 51:3-4,5-6,18-19; Mt 9:14-15

01-01-Mậu Tuất  
17/02 Tm

Thứ Bẩy sau Thứ Tư Lễ Tro
Is 58:9-14; Tv 86:1-2,3-4,5-6; Lc 5:27-32

02-01  
18/02 Tm

Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Chay
St 9:8-15; Tv 25:4-5,6-7,8-9; 1 Pr 3:18-22; Mc 1:12-15

03-01 1
19/02 Tm

Thứ Hai trong tuần thứ Nhất Mùa Chay
Lv 19:1-2,11-18; Tv 19:8,9,10,15; Mt 25:31-46

04-01  
20/02 Tm

Thứ Ba trong tuần thứ Nhất Mùa Chay
Is 55:10-11; Tv 34:4-5,6-7,16-17,18-19; Mt 6:7-15

05-01  
21/02 Tm

Thứ Tư trong tuần thứ Nhất Mùa Chay
St 3:1-10; Tv 51:3-4,12-13,18-19; Lc 11:29-32

06-01  
22/02 Tr

Toà Thánh Phêrô, Tông Đồ
Et 138:1-2,2-3,7-8; Mt 7:7-12

07-01  
23/02 Tm

Thứ Sáu trong tuần thứ Nhất Mùa Chay
Ed 18:21-28; Tv 130:1-2,3-4,4-6,7-8; Mt 5:20-26

08-01  
24/02 Tm

Thứ Bẩy trong tuần thứ Nhất Mùa Chay
Đnl 26:16-19; Tv 119:1-2,4-5,7-8; Mt 5:43-48

09-01  
25/02 Tm

Chúa Nhật thứ Hai Mùa Chay
St 22:1-2,9,10-13,15-18; Tv 116:10-15,16-17,18-19; Rm 8:31-34; Mc 9:2-10

10-01 2
26/02 Tm

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Chay
Đn 9:4-10; Tv 79:8,9,11,13; Lc 6:36-38

11-01  
27/02 Tm

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Chay
Is 1:10,16-20; Tv 50:8-9,16-17,21,23; Mt 23:1-12

12-01  
28/02 Tm

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Chay
Gr 18:18-20; Tv 31:5-6,14,15-16; Mt 20:17-28

13-01

 

 

THÁNG 03

Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
01/03 Tm

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Chay
Gr 17:5-10; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 16:19-31

14-01  
02/03 Tm

Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mùa Chay
St 37:3-4,12-13,17-28; Tv 105:16-17,18-19,20-21; Mt 21:33-43,45-46

15-01  
03/03 Tm

Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mùa Chay
St 7:14-15,18-20; Tv 103:1-2,3-4,9-10,11-12; Lc 15:1-3,11-32

16-01  
04/03 Tm

Chúa Nhật thứ Ba Mùa Chay
Xh 20:1-17; Xh 20:1-3,7-8,12-17; Tv 19:8,9,10,11; 1 Cr 1:22-25; Ga 2:13-25

17-01 3
05/03 Tm

Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Chay
2 V 5:1-15; Tv 42:2-3; Lc 4:24-30

18-01  
06/03 Tm

Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Chay
Đn 3:25,34-43; Tv 25:4-5,6-7,8-9; Mt 18:21-35

19-01  
07/03 Tm

Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Chay
Đnl 4:1,5-9; Tv 147:12-13,15-16,19-20; Mt 5:17-19

20-01  
08/03 Tm

Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mùa Chay
Gr 7:23-28; Tv 95:1-2,6-7,8-9; Lc 11:14-23

21-01  
09/03 Tm

Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Chay
Hs 14:2-10; Tv 81:6-8,8-9,10-11,14,17; Mc 12:28-34

22-01  
10/03 Tm

Thứ Bẩy trong tuần thứ Ba Mùa Chay
Hs 6:1-6; Tv 51:3-4,18-19,20-21; Lc 18:9-14

23-01  
11/03 Tm

Chúa Nhật thứ Tư Mùa Chay
St 36:14-16,19-23; Tv 137:1-2,3,4-5,6; Ep 2:4-10; Ga 3:14-21

24-01 4
12/03 Tm

Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Chay
Is 65:17-21; Tv 30:2,4,5-6,11-13; Ga 4:43-54

25-01  
13/03 Tm

Thứ Ba trong tuần thứ Tư Mùa Chay
Ed 47:1-9,12; Tv 46:2-3,5-6,8-9; Ga 5:1-3,5-16

26-01  
14/03 Tm

Thứ Tư trong tuần thứ Tư Mùa Chay
Is 49:8-15; Tv 145:8-9,13-14,17-18; Ga 5:17-30

27-01  
15/03 Tm

Thứ Năm trong tuần thứ Tư Mùa Chay
Xh 32:7-14; Tv 106:19-20,21-22,23; Ga 5:31-47

28-01  
16/03 Tm

Thứ Sáu trong tuần thứ Tư Mùa Chay
Kn 2:1,12-22; Tv 34:17-18,19-20,21,23; Ga 7:1-2,10,25-30

29-01  
17/03 Tm

Thứ Bẩy trong tuần thứ Tư Mùa Chay
Gr 11:18-20; Tv 7:2-3,9-10,11-12; Ga 7:40-53

01-02-Mậu Tuất  
18/03 Tm

Chúa Nhật thứ Năm Mùa Chay
Gr 31:31-34; Tv 51:3-4,12-13,14-15; Dt 5:7-9; Ga 12:20-33

02-02 1
19/03 Tr

Thánh Giuse Bạn Đức Mẹ Maria
Đn 13:1-9,15-17,19-30,33-62; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Ga 8:1-11; Ga 8:12-20; Ga 13:41-62

03-02  
20/03 Tm

Thứ Ba trong tuần thứ Năm Mùa Chay
Ds 21:4-9; Tv 102:2-3,16-18,19-21; Ga 8:21-30

04-02  
21/03 Tm

Thứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Chay
Đn 3:14-20,91-92,95; Đn 3:52,53,54,55,56; Ga 8:31-42

05-02  
22/03 Tm

Thứ Năm trong tuần thứ Năm Mùa Chay
St 17:3-9; Tv 105:4-5,6-7,8-9; Ga 8:51-59

06-02  
23/03 Tm

Thứ Sáu trong tuần thứ Năm Mùa Chay
Gr 20:10-13; Tv 18:2-3,3-4,5-6,7; Ga 10:31-42

07-02  
24/03 Tr

Lễ Truyền Tin
Ed 37:21-28; Gr 31:10,11-12,13; Ga 11:45-57

08-02  
25/03 Đỏ

Chúa Nhật Lễ Lá
Mc 11:1-10; Ga 12:12-16; Is 50:4-7; Tv 22:8-9,17-18,19-20,23-24; Pl 2:6-11; Mc 14:115; Mc 15:1-39

09-02  
26/03 Tm

Thứ Hai Tuần Thánh
Is 42:1-7; Tv 27:1,2,3,13-14; Ga 12:1-11

10-02  
27/03 Tm

Thứ Ba Tuần Thánh
Is 49:1-6; Tv 71:1-2,3-4,5-6,15,17; Ga 13:21-33,36-38

11-02  
28/03 Tm

Thứ Tư Tuần Thánh
Is 50:4-9; Tv 69:8-10,21-22,31,33-34; Mt 26:14-25

12-02  
29/03 Tr

Thứ Năm Tuần Thánh
Is 61:1-3,6,8-9; Tv 89:21-22,25,27; Kh 1:5-8; Lc 4:16-21; Xh 12:1-8,11-14; Tv 116:12-13,15-16,17-18; 1 Cr 11:23-26; Ga 13:1-15

13-02  
30/03 Đỏ

Thứ Sáu Tuần Thánh
Is 52:1353; Tv 31:2-6,12-13,15-16,17-25; Dt 4:14-16; Ga 18:1-19,42

14-02  
31/03 Tr

Lễ Vọng Phục Sinh
Rm 6:3-11118; Lc 24:1-12

15-02  

 

THÁNG 04

Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
01/04 Tr

Chúa Nhật Lễ Phục Sinh
St 10:34,37-43; Tv 118:1-2,16-17,22-23; Cl 3:1-4; 1 Cr 5:6-8; Ga 20:1-9

16-02  
02/04 Tr

Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 2:14,22-32; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11; Mt 28:8-15

17-02 2
03/04 Tr

Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 2:36-41; Tv 33:4-5,18-19,20,22; Ga 20:11-18

18-02  
04/04 Tr

Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 3:1-10; Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9; Lc 24:13-35

19-02  
05/04 Tr

Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 3:11-26; Tv 8:2,5,6-7,8-9; Lc 24:35-48

20-02  
06/04 Tr

Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 4:1-12; Tv 118:1-2,4,22-24,25-27; Ga 21:1-14

21-02  
07/04 Tr

Thứ Bẩy trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 4:13-21; Tv 118:1,14-15,16-18,19-21; Mc 16:9-15

22-02  
08/04 Tr

Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Phục Sinh - Kính Lòng Thương Xót Chúa
Cv 4:32-35; Tv 118:2-4,13-15,22-24; 1 Ga 5:1-6; Ga 20:19-31

23-02  
09/04 Tr

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh
Cv 4:23-31; Tv 2:1-3,4-6,7-9; Ga 3:1-8

24-02  
10/04 Tr

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh
Cv 4:32-37; Tv 93:1,1-2,5; Ga 3:7-15

25-02  
11/04 Tr

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh
Cv 5:17-26; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Ga 3:16-21

26-02  
12/04 Tr

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh
Cv 5:27-33; Tv 34:2,9,17-18,19-20; Ga 3:31-36

27-02  
13/04 Tr

Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh
Cv 5:34-42; Tv 27:1,4,13-14; Ga 6:1-15

28-02  
14/04 Tr

Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh
Cv 6:1-7; Tv 33:1-2,4-5,18-19; Ga 6:16-21

29-02  
15/04 Tr

Chúa Nhật thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 3:13-15,17-19; Tv 4:2,4,7-8,9; 1 Ga 2:1-5; Lc 24:35-48

30-02 3
16/04 Tr

Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 6:8-15; Tv 119:23-24,26-27,29-30; Ga 6:22-29

01-03-Mậu Tuất  
17/04 Tr

Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 7:518; Tv 31:3-4,6-7,8,17,21; Ga 6:30-35

02-03  
18/04 Tr

Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 8:1-8; Tv 66:1-3,4-5,6-7; Ga 6:35-40

03-03  
19/04 Tr

Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 8:26-40; Tv 66:8-9,16-17,20; Ga 6:44-51

04-03  
20/04 Tr

Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 9:1-20; Tv 117:1; 2 Ga 6:52-59

05-03  
21/04 Tr

Thứ Bẩy trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 9:31-42; Tv 116:12-13,14-15,16-17; Ga 6:60-69

06-03  
22/04 Tr

Chúa Nhật thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 4:8-12; Tv 118:1-8-9,21-23,26-21-29; 1 Ga 3:1; 2 Ga 10:11-18

07-03 4
23/04 Tr

Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 11:1-18; Tv 42:2-3; Ga 10:1-10; Ga 10:11-18

08-03  
24/04 Tr

Thứ Ba trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 11:19-26; Tv 87:1-3,4-5,6-7; Ga 10:22-30

09-03  
25/04 Đỏ

Thánh Máccô, Thánh Sử
Cv 12:2413; Tv 67:2-3,5,6,8; Ga 12:44-50

10-03  
26/04 Tr

Thứ Năm trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 13:13-25; Tv 89:2-3,21-22,25,27; Ga 13:16-20

11-03  
27/04 Tr

Thứ Sáu trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 13:26-33; Tv 2:6-7,8-9,10-11; Ga 14:1-6

12-03  
28/04 Tr

Thứ Bẩy trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 13:44-52; Tv 98:1,2-3,3-4; Ga 14:7-14

13-03  
29/04 Tr

Chúa Nhật thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 9:26-31; Tv 22:26-27,28-30,31-32; 1 Ga 3:18-24; Ga 15:1-8

14-03 1
30/04 Tr

Thứ Hai trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 14:5-18; Tv 115:1-2,3-4,15-16; Ga 14:21-26

15-03  

 

THÁNG 05

Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
01/05 Tr

Thứ Ba trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 14:19-28; Tv 145:10-11,12-13,21; Ga 14:27-31

16-03  
02/05 Tr

Thánh Anathasiô, Gmtsht
Cv 15:1-6; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Ga 15:1-8

17-03  
03/05 Đỏ

Thánh Philipphê và Giacôbê, Tông Đồ
Cv 15:7-21; Tv 96:1-2,2-3,10; Ga 15:9-11

18-03  
04/05 Tr

Thứ Sáu trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 15:22-31; Tv 57:8-9,10-12; Ga 15:12-17

19-03  
05/05 Tr

Thứ Bẩy trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 16:1-10; Tv 100:1-2,3,5; Ga 15:18-21

20-03  
06/05 Tr

Chúa Nhật thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 10:25-26,34-35,44-48; Tv 98:1,2-3,3-4; 1 Ga 4:7-10; Ga 15:9-17

21-03 2
07/05 Tr

Thứ Hai trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 16:11-15; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Ga 15:2616

22-03  
08/05 Tr

Thứ Ba trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 16:22-34; Tv 138:1-2,2-3,7-8; Ga 16:5-11

23-03  
09/05 Tr

Thứ Tư trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 17:15,2218; Tv 148:1-2,11-12,12-14,14; Ga 16:12-15

24-03  
10/05 Tr

Lễ Thăng Thiên

25-03  
11/05 Tr

Thứ Sáu trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 18:9-18; Tv 47:2-3,4-5,6-7; Ga 16:20-23

26-03 3
12/05 Tr

Thứ Bẩy trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 18:23-28; Tv 47:2-3,8-9,10; Ga 16:23-28

27-03  
13/05 Tr

Chúa Nhật thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
Cv 1:15-17,20,20-26; Tv 103:1-2,11-12,19-20; 1 Ga 4:11-16; Ga 17:11-19

28-03 3
14/05 Đỏ

Thánh Matthia, Tông Đồ
Cv 19:1-8; Tv 68:2-3,4-5,6-7; Ga 16:29-33

29-03  
15/05 Tr

Thứ Ba trong tuần thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
Cv 20:17-27; Tv 68:10-11,20-21; Ga 17:1-11

01-04-Mậu Tuất  
16/05 Tr

Thứ Tư trong tuần thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
Cv 20:28-38; Tv 68:29-30,33-35,35-36; Ga 17:11-19

02-04  
17/05 Tr

Thứ Năm trong tuần thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
Cv 22:30; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11; Ga 17:20-26

03-04  
18/05 Tr

Thứ Sáu trong tuần thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
Cv 25:13-21; Tv 103:1-2,11-12,19-20; Ga 21:15-19

04-04  
19/05 Tr

Thứ Bẩy trong tuần thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
Cv 28:16-20,30-31; Tv 11:4,5,7; Ga 21:20-25

05-04  
20/05 Đỏ

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
St 11:1-9; Xh 19:3-8,16-20; Ed 37:1-14; Ge 3:1-5; Tv 104:1-2,24-35,27-28,29-30; Rm 8:22-27; Ga 7:37-39-2; Tv 104:1-24,29-30,31-34; 1 Cr 12:3-7,12-13; Ga 20:19-23; Cv 2:1-11; Tv 104:1-24,29-30,31-34; Gl 5:16-25; Ga 15:26-27

06-04  
21/05 X

Thứ Hai trong tuần thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
Gc 3:13-18; Tv 19:8,9,10,15; Mc 9:14-29

07-04 3
22/05 X

Thứ Ba trong tuần thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
Gc 4:1-10; Tv 55:7-8,9-10,10-11,23; Mc 9:30-37

08-04 3
23/05 X

Thứ Tư trong tuần thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
Gc 4:13-17; Tv 49:14-15,15-16,17-18,19-20; Mc 9:38-40

09-04  
24/05 X

Thứ Năm trong tuần thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
Gc 5:1-6; Tv 49:14-15,15-16,17-18,19-20; Mc 9:41-50

10-04  
25/05 X

Thứ Sáu trong tuần thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
Gc 5:9-12; Tv 103:1-2,3-4,8-9,11-12; Mc 10:1-12

11-04  
26/05 Tr

Thánh Philip Neri, Lm
Gc 5:13-20; Tv 141:1-2,3,8; Mc 10:13-16

12-04  
27/05 Tr

Lễ Chúa Ba Ngôi
Đnl 4:32-34,39-40; Tv 33:4-5,6-9,18-19,20-22; Rm 8:14-17; Mt 28:16-20

13-04  
28/05 X

Thứ Hai trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm
1 Pr 1:3-9; Tv 111:1-2,5-6,9,10; Mc 10:17-27

14-04 4
29/05 X

Thứ Ba trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm
1 Pr 1:10-16; Tv 98:1,2-3,3-4; Mc 10:28-31

15-04 4
30/05 X

Thứ Tư trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm
1 Pr 1:18-25; Tv 147:12-13,14-15,19-20; Mc 10:32-45

16-04  
31/05 Tr

Đức Mẹ thăm viếng Bà Thánh Isave
1 Pr 2:2-5,9-12; Tv 100:2,3,4,5; Mc 10:46-52

17-04  

 

THÁNG 06

Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
01/06 Đỏ

Thánh Justin, Tđ
1 Pr 4:7-13; Tv 96:10,11-12,13; Mc 11:11-26

18-04  
02/06 X

Thứ Bẩy trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm
Gđt 63:2,3-4,5-6; Mc 11:27-33

19-04  
03/06 Tr

Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Xh 24:3-8; Tv 116:12-13,15-16,17-18; Dt 9:11-15; Mc 14:12-16,22-26

20-04  
04/06 X

Thứ Hai trong tuần thứ Chín Mùa Quanh Năm
2 Pr 1:2-7; Tv 91:1-2,14-15,15-16; Mc 12:1-12

21-04 1
05/06 Đỏ

Thánh Boniface, Gmtđ
2 Pr 3:12-15,17-18; Tv 90:2,3-4,10,14,16; Mc 12:13-17

22-04 1
06/06 X

Thứ Tư trong tuần thứ Chín Mùa Quanh Năm
2 Tm 1:1-3,6-12; Tv 123:1-2,2; Mc 12:18-27

23-04  
07/06 X

Thứ Năm trong tuần thứ Chín Mùa Quanh Năm
2 Tm 2:8-15; Tv 25:2-5,8-9,10,14; Mc 12:28-34

24-04  
08/06 Tr

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
2 Tm 3:10-17; Tv 119:157,160,161,165,166,168; Mc 12:35-37

25-04  
09/06 Tr

Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ
2 Tm 4:1-8; Tv 71:8-9,14-15,16-17,22; Mc 12:38-44

26-04  
10/06 X

Chúa Nhật thứ Mười Mùa Quanh Năm
St 3:9-15; Tv 130:1-2,3-4,5-6,7-8; 2 Cr 4:135; Mc 3:20-35

27-04  
11/06 Đỏ

Thánh Barnabas, Tông Đồ
1 V 17:1-6; Tv 121:1-2,3-4,5-6,7-8; Mt 5:1-12

28-04 2
12/06 X

Thứ Ba trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
1 V 17:7-16; Tv 4:2-3,4-5,7-8; Mt 5:13-16

29-04 2
13/06 Tr

Thánh Antôn đệ Padua, Lmts
1 V 18:20-39; Tv 16:1-2,4,5,8,11; Mt 5:17-19

30-04  
14/06 X

Thứ Năm trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
1 V 18:41-46; Tv 65:10,10-11,12-13; Mt 5:20-26

01-05-Mậu Tuất  
15/06 X

Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
1 V 19:9,11-16; Tv 27:7-8,8-9,13-14; Mt 5:27-32

02-05  
16/06 X

Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
1 V 19:19-21; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10; Mt 5:33-37

03-05  
17/06 X

Chúa Nhật thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
Ed 17:22-24; Tv 92:2-3,13-14,15-16; 2 Cr 5:6-10; Mc 4:26-34

04-05  
18/06 X

Thứ Hai trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
1 V 21:1-16; Tv 5:2-3,5-6,7; Mt 5:38-42

05-05 3
19/06 X

Thứ Ba trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
1 V 21:17-29; Tv 51:3-4,5-6,11,16; Mt 5:43-48

06-05 3
20/06 X

Thứ Tư trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 V 2:1,6-14; Tv 31:20,21,24; Mt 6:1-6,16-18

07-05  
21/06 Tr

Thánh Aloysius Gonzaga, Tu Sĩ
Hc 48:1-14; Tv 97:1-2,3-4,5-6,7; Mt 6:7-15

08-05  
22/06 X

Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 V 11:1-4,9-18,20; Tv 132:11,12,13-14,17-18; Mt 6:19-23

09-05  
23/06 X

Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 Sb 24:17-25; Tv 89:4-5,29-30,31-32,33-34; Mt 6:24-34

10-05  
24/06 Tr

Sinh Nhật Thánh Gioan

11-05  
25/06 X

Thứ Hai trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
2 V 17:5-8,13-15,18; Tv 60:3,4-5,12-13; Mt 7:1-5

12-05 4
26/06 X

Thứ Ba trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
2 V 19:9-11,14-21,31-36; Tv 48:2-3,3-4,10-11; Mt 7:6,12-14

13-05 4
27/06 X

Thứ Tư trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
2 V 22:8-13; Tv 119:33,34,35,36,37,40; Mt 7:15-20

14-05  
28/06 Đỏ

Thánh Irenaeus, Gmtđ
2 V 24:8-17; Tv 79:1-2,3-5,8,9; Mt 7:21-29

15-05  
29/06 Đỏ

Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ
2 V 25:1-12; Tv 137:1-2,3,4-5,6; Mt 8:1-4

16-05  
30/06 X

Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
Ac 2:2,10-14,18-19; Tv 74:1-2,3-5,5-7,20-21; Mt 8:5-17

17-05  

 

THÁNG 07

Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
01/07 X

Chúa Nhật thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
Kn 1:13-15,2; Tv 30:2-4,5-6,11-12-13; 2 Cr 8:7,9,13-15; Mc 5:21-43; Mc 5:21-24,35-43

18-05  
02/07 X

Thứ Hai trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
Am 2:6-10,13-16; Tv 50:16-17,18-19,20-21,22-23; Mt 8:18-22

19-05 1
03/07 Đỏ

Thánh Tôma, Tông Đồ
Am 3:1-8; Tv 5:4-6,6-7,8; Mt 8:23-27

20-05 1
04/07 X

Thứ Tư trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
Am 5:14-15,21-24; Tv 50:7,8-9,10-11,12-12,16-17; Mt 8:28-34

21-05  
05/07 X

Thứ Năm trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
Am 7:10-17; Tv 19:8,9,10,11; Mt 9:1-8

22-05  
06/07 X

Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
Am 8:4-6,9-12; Tv 119:2,10,20,30,40,131; Mt 9:9-13

23-05  
07/07 X

Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
Am 9:11-15; Tv 85:9,11-12,13-14; Mt 9:14-17

24-05  
08/07 X

Chúa Nhật thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Ed 2:2-5; Tv 123:1-2,2,3-4; 2 Cr 12:7-10; Mc 6:1-6

25-05  
09/07 X

Thứ Hai trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Hs 2:16-18,21-22; Tv 145:2-3,4-5,6-7,8-9; Mt 9:18-26

26-05 2
10/07 X

Thứ Ba trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Hs 8:4-7,11-13; Tv 115:3-4,5-6,7-8,9-10; Mt 9:32-38

27-05 2
11/07 Tr

Thánh Benedictô, Tu Viện Trưởng
Hs 10:1-3,7-8,12; Tv 105:2-3,4-5,6-7; Mt 10:1-7

28-05  
12/07 X

Thứ Năm trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Hs 11:1,3-4,8-9; Tv 80:2,3,15-16; Mt 10:7-15

29-05  
13/07 X

Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Hs 14:2-10; Tv 51:3-4,8-912-13,14,17; Mt 10:16-23

01-06-Mậu Tuất  
14/07 Tr

Chân Phước Kateri Tekakwitha, Đt
Is 6:1-8; Tv 93:1,1-2,5; Mt 10:24-33

02-06  
15/07 X

Chúa Nhật thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Am 7:12-15; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Ep 1:3-14; Ep 1:3-10; Mc 6:7-13

03-06  
16/07 X

Thứ Hai trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Is 1:10-17; Tv 50:8-9,16-17,21,23; Mt 10:34; Mt 11:1

04-06 3
17/07 X

Thứ Ba trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Is 7:1-9; Tv 48:2-3,3-4,5-6,7-8; Mt 11:20-24

05-06 3
18/07 X

Thứ Tư trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Is 10:5-7,13-16; Tv 94:5-6,7-8,9-10,14-15; Mt 11:25-27

06-06  
19/07 X

Thứ Năm trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Is 26:7-9,12,16-19; Tv 102:13-14,15,16-18,19-21; Mt 11:28-30

07-06  
20/07 X

Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Is 38:1-8,21-22; Is 38:10-11,12,16; Mt 12:1-8

08-06  
21/07 X

Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
St 2:1-5; Tv 10:1-2,3-4,7-8,14; Mt 12:14-21

09-06  
22/07 X

Chúa Nhật thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Gr 23:1-6; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Ep 2:13-18; Mc 6:30-34

10-06  
23/07 X

Thứ Hai trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
St 6:1-4,6-8; Tv 50:5-6,8-9,16-17,21,23; Mt 12:38-42

11-06 4
24/07 X

Thứ Ba trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
St 7:14-15,18-20; Tv 85:2-4,5-6,7-8; Mt 12:46-50

12-06 4
25/07 Đỏ

Thánh Giacôbê, Tông Đồ
Gr 1:1,4-10; Tv 71:1-2,3-4,5-6,15,17; Mt 13:1-9

13-06  
26/07 Tr

Thánh Joachim và Anna, thân phụ mẫu Đức Mẹ
Gr 2:1-3,7-8,12-13; Tv 36:6-7,8-9,10-11; Mt 13:10-17

14-06  
27/07 X

Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Gr 3:14-17; Gr 31:10,11-12,13; Mt 13:18-23

15-06  
28/07 X

Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Gr 7:1-11; Tv 84:3,4,5-6,8,11; Mt 13:24-30

16-06  
29/07 X

Chúa Nhật thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
2 V 4:42-44; Tv 145:10-11,15-16,17-18; Ep 4:1-6; Ga 6:1-15

17-06  
30/07 X

Thứ Hai trong tuần thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
Gr 13:1-11; Đnl 32:18-19,20,21; Mt 13:31-35

18-06 1
31/07 Tr

Thánh Ignatius thành Loyola, Lm
Gr 14:17-22; Tv 79:8,9,11,13; Mt 13:35-43

19-06 1

 

THÁNG 08

Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
01/08 Tr

Thánh Anphongsô Maria Liguori, Gmtsht
Gr 15:10,16-21; Tv 59:2-3,4,10-11,17,18; Mt 13:44-46

20-06  
02/08 X

Thứ Năm trong tuần thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
Gr 18:1-6; Tv 146:1-2,2-4,5-6; Mt 13:47-53

21-06  
03/08 X

Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
Gr 26:1-9; Tv 69:5,8-10,14; Mt 13:54-58

22-06  
04/08 Tr

Thánh Gioan Vianney, Lm
Gr 26:11-16,24; Tv 69:15-16,30-31,33-34; Mt 14:1-12

23-06  
05/08 X

Chúa Nhật thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Xh 16:2-4,12-15; Tv 78:3-4,23-24,25-54; Ep 4:17,20-24; Ga 6:24-35

24-06  
06/08 Tr

Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung
Gr 28:1-17; Tv 119:29,43,79,80,95,102; Mt 14:13-21

25-06 2
07/08 X

Thứ Ba trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Gr 30:1-2,12-15,18-22; Tv 102:16-18,19-1,29,22-23; Mt 14:22-36

26-06 2
08/08 Tr

Thánh Đa Minh, Lm
Gr 31:1-7; Gr 31:10,11-12,13; Mt 15:21-28

27-06  
09/08 X

Thứ Năm trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Gr 31:31-34; Tv 51:12-13,14-15,18-19; Mt 16:13-23

28-06  
10/08 Đỏ

Thánh Lôrensô, Tstđ
Nk 2:1,3; Đnl 32:35-36,39,41; Mt 16:24-28

29-06  
11/08 Tr

Thánh Clare, Đt
St 1:12; St 2:4; Tv 9:8-9,10-11,12-13; Mt 17:14-20

01-07-Mậu Tuất  
12/08 X

Chúa Nhật thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
1 V 19:4-8; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Ep 4:305; 2 Ga 6:41-51

02-07  
13/08 X

Thứ Hai trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Ed 1:2-5,24-28; Tv 148:1-2,11-12,12-14,14; Mt 17:22-27

03-07 3
14/08 Đỏ

Thánh Maximilian Kolbe, Lmtđ
Ed 2:8; Ed 3:4; Tv 119:14,24,72,103,111,131; Mt 18:1-5,10,12-14

04-07 3
15/08 Tr

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Ed 9:1-7; Tv 113:1-2,3-4,5-6; Mt 18:15-20

05-07  
16/08 X

Thứ Năm trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Ed 12:1-2; Tv 78:56-57,58-59,61-62; Mt 18:21-19

06-07  
17/08 X

Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Ed 16:1-15,60,63; Ed 16:59-63; Is 12:2-3,4,5-6; Mt 19:3-12

07-07  
18/08 X

Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Ed 18:1-10,13,30-32; Tv 51:12-13,14-15,18-19; Mt 19:13-15

08-07  
19/08 X

Chúa Nhật thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Cn 9:1-6; Tv 34:2-3,4-5,6-7; Ep 5:15-20; Ga 6:51-58

09-07  
20/08 Tr

Thánh Bênađô, Gmtsht
Ed 24:15-24; Đnl 32:18-19,20,21; Mt 19:16-22

10-07 4
21/08 Tr

Thánh Piô X, Giáo Hoàng
Ed 28:1-10; Đnl 32:26-27,27-28,30,35-36; Mt 19:23-30

11-07 4
22/08 Tr

Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương
Ed 34:1-11; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Mt 20:1-16

12-07  
23/08 X

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Ed 36:23-28; Tv 51:12-13,14-15,18-19; Mt 22:1-14

13-07  
24/08 Đỏ

Thánh Barthôlômêô, Tông Đồ
Ed 37:1-14; Tv 107:2-3,4-5,6-7,8-9; Mt 22:34-40

14-07  
25/08 X

Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Ed 43:1-7; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Mt 23:1-12

15-07  
26/08 X

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Gs 24:1-2,15-17,18; Tv 34:2-3,16-17,18-19,20-21; Ep 5:21-32; Ep 5:2,25-32; Ga 6:60-69

16-07  
27/08 Tr

Thánh Monica
St 1:1-5,11-12; Tv 96:1-2,2-3,4-5; Mt 23:13-22

17-07 1
28/08 Tr

Thánh Augustinô, Gmtsht
St 2:1-3,14-16; Tv 96:10,11-12,13; Mt 23:23-26

18-07 1
29/08 Đỏ

Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu
St 3:6-10,16-18; Tv 128:1-24-5; Mt 23:27-32

19-07  
30/08 X

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
1 Cr 1:1-9; Tv 145:2-3,4-5,6-7; Mt 24:42-51

20-07  
31/08 X

Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
1 Cr 1:17-25; Tv 33:1-2,4-5,10,11; Mt 25:1-13

21-07  

 

THÁNG 09

Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
01/09 X

Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
1 Cr 1:26-31; Tv 33:12-13,18-19,20-21; Mt 25:14-30

22-07  
02/09 X

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
Đnl 4:1-2,6-8; Tv 15:2-3,3-4,4-5; Gc 1:17-18,21-22,27; Mc 7:1-8,14-15,21-23

23-07  
03/09 Tr

Thánh Grêgôriô Cả, Ghts
1 Cr 2:1-5; Tv 119:97,98,99,100,101,102; Lc 4:16-30

24-07 2
04/09 X

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
1 Cr 2:10-16; Tv 145:8-9,10-11,12-13,13-14; Lc 4:31-37

25-07 2
05/09 X

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
1 Cr 3:1-9; Tv 33:12-13,14-15,20-21; Lc 4:38-44

26-07  
06/09 X

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
1 Cr 3:18-23; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 5:1-11

27-07  
07/09 X

Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
1 Cr 4:1-5; Tv 37:3-4,5-6,27-28,39-40; Lc 5:33-39

28-07  
08/09 Tr

Sinh Nhật Đức Mẹ
1 Cr 4:9-15; Tv 145:17-18,19-20,21; Lc 6:1-5

29-07  
09/09 X

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
Is 35:4-7; Tv 146:7,8-9,9-10; Gc 2:1-5; Mc 7:31-37

30-07  
10/09 X

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
1 Cr 5:1-8; Tv 5:5-6,7,12; Lc 6:6-11

01-08-Mậu Tuất 3
11/09 X

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
1 Cr 6:1-11; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Lc 6:12-19

02-08 3
12/09 X

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
1 Cr 7:25-31; Tv 45:11-12,14-15,16-17; Lc 6:20-26

03-08  
13/09 Tr

Thánh Gioan Chrysostom, Gmtsht
1 Cr 8:1-7,11-13; Tv 139:1-3,13-14,23-24; Lc 6:27-38

04-08  
14/09 Đỏ

Tôn Vinh Thánh Giá
1 Cr 9:16-19,22-27; Tv 84:3,4,5-6,8,12; Lc 6:39-42

05-08  
15/09 Tr

Đức Mẹ Sầu Bi
1 Cr 10:14-22; Tv 116:12-13,17-18; Lc 6:43-49

06-08  
16/09 X

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
Is 50:4-9; Tv 116:1-2,3-4,5-6,8-9; Gc 2:14-18; Mc 8:27-35

07-08  
17/09 X

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
1 Cr 11:17-26,33; Tv 40:7-8,8-9,10,17; Lc 7:1-10

08-08 4
18/09 X

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
1 Cr 12:12-14,27-31; Tv 100:1-2,3,4,5; Lc 7:11-17

09-08 4
19/09 X

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
1 Cr 12:31; 1 Cr 13:13; Tv 33:2-3,4-5,12,22; Lc 7:31-35

10-08  
20/09 Đỏ

Thánh Andrê Kim, Lmtđ, Phaolô Chong, và các Bạn Tử Đạo
1 Cr 15:1-11; Tv 118:1-2,16-17,28; Lc 7:36-50

11-08  
21/09 Đỏ

Thánh Mátthêu, Tông Đồ Thánh Sử
1 Cr 15:12-20; Tv 17:1,6-7,8,15; Lc 8:1-3

12-08  
22/09 X

Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
1 Cr 15:35-37,42-49; Tv 56:10-12,13-14; Lc 8:4-15

13-08  
23/09 X

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
Kn 2:12,17-20; Tv 54:3-4,5,6-8; Gc 3:164; Mc 9:30-37

14-08  
24/09 X

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
Cn 3:27-34; Tv 15:2-3,3-4,5; Lc 8:16-18

15-08 1
25/09 X

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
Cn 21:1-6,10-13; Tv 119:12720343544; Lc 8:19-21

16-08 1
26/09 X

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
Cn 30:5-9; Tv 119:29,72,89,101,104,163; Lc 9:1-6

17-08  
27/09 Tr

Thánh Vincentê de Phaolô, Lm
Gv 1:2-11; Tv 90:3-4,5-6,12-13,14,17; Lc 9:7-9

18-08  
28/09 X

Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
Gv 3:1-11; Tv 144:1-2,3-4; Lc 9:18-22

19-08  
29/09 Tr

Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, và Raphael
Gv 11:9-12; Tv 90:3-4,5-6,12-13,14,17; Lc 9:43-45

20-08  
30/09 X

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm
Ds 11:25-29; Tv 19:8,10,12-13,14; Gc 5:1-6; Mc 9:38-43,45,47-48

21-08  

 

THÁNG 10

Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
01/10 Tr

Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Đtts
G 1:6-22; Tv 17:1,2-3,6-7; Lc 9:46-50

22-08 2
02/10 Tr

Thiên Thần Hộ Thủ
G 3:1-3,11-17,20-23; Tv 88:2-3,4-5,6,7-8; Lc 9:51-56

23-08 2
03/10 X

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm
G 9:1-12,14-16; Tv 88:10-11,12-13,14-15; Lc 9:57-62

24-08  
04/10 Tr

Thánh Phanxicô thành Assisi, Tu Sĩ
G 19:21-27; Tv 27:7-8,8-9,13-14; Lc 10:1-12

25-08  
05/10 X

Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm
G 38:1,12-21; Tv 139:1-3,78,9-10,13-14; Lc 10:13-16

26-08  
06/10 X

Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm
G 42:1-3,5-6,12-16; Tv 119:66,71,75,91,125,130; Lc 10:17-24

27-08  
07/10 X

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Bẩy Mùa Quanh Năm
St 2:18-24; Tv 128:1-2,3,4-5,6; Dt 2:9-11; Mc 10:2-16; Mc 10:2-12

28-08  
08/10 X

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Bẩy Mùa Quanh Năm
Gl 1:6-12; Tv 111:1-2,7-8,9,10; Lc 10:25-37

29-08 3
09/10 X

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Bẩy Mùa Quanh Năm
Gl 1:13-24; Tv 139:1-3,13-14,14-15; Lc 10:38-42

01-09-Mậu Tuất 3
10/10 X

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Bẩy Mùa Quanh Năm
Gl 2:1-2,7-14; Tv 117:1,2; Lc 11:1-4

02-09  
11/10 X

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Bẩy Mùa Quanh Năm
Gl 3:1-5; Lc 1:69-70,71-72,73-75; Lc 11:5-13

03-09  
12/10 X

Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Bẩy Mùa Quanh Năm
Gl 3:7-14; Tv 111:1-2,3-4,5-6; Lc 11:15-26

04-09  
13/10 X

Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mươi-Bẩy Mùa Quanh Năm
Gl 3:22-29; Tv 105:2-3,4-5,6-7; Lc 11:27-28

05-09  
14/10 X

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh Năm
Kn 7:7-11; Tv 90:12-13,14-15,16-17; Dt 4:12-13; Mc 10:17-30; Mc 10:17-27

06-09  
15/10 Tr

Thánh Têrêxa thành Avila, Đtts
Gl 4:22-24,26-27,31; Gl 5:1; Tv 113:1-2,3-4,5,6-7; Lc 11:29-32

07-09 4
16/10 X

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh Năm
Gl 5:1-6; Tv 119:41,43,44,45,47,48; Lc 11:37-41

08-09 4
17/10 Đỏ

Thánh Inaxiô thành Antiôkia, Gmtđ
Gl 5:18-25; Tv 1:1,1-2,3,4,6; Lc 11:42-46

09-09  
18/10 Đỏ

Thánh Luca, Thánh Sử
Ep 1:3-10; Tv 98:1,2-3,3-4,5-6; Lc 11:47-54

10-09  
19/10 Đỏ

Thánh Isaac Jogues và Gioan de Brebeuf và các bạn tử đạo
Ep 1:11-14; Tv 33:1-2,4-5,12-13; Lc 12:1-7

11-09  
20/10 X

Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh Năm
Ep 1:15-23; Tv 8:2-3,4-5,6-7; Lc 12:8-12

12-09  
21/10 X

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm
Is 53:10-11; Tv 33:4-5,18-19,20-22; Dt 4:14-16; Mc 10:35-45; Mc 10:42-45

13-09  
22/10 X

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm
Ep 2:1-10; Tv 100:2,3,4,5; Lc 12:13-21

14-09 1
23/10 X

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm
Ep 2:12-22; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Lc 12:35-38

15-09 1
24/10 X

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm
Ep 3:2-12; Is 12:2-3,4,5-6; Lc 12:39-48

16-09  
25/10 X

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm
Ep 3:14-21; Tv 33:1-2,4-5,11-12,18-19; Lc 12:49-53

17-09  
26/10 X

Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm
Ep 4:1-6; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 12:54-59

18-09  
27/10 X

Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm
Ep 4:7-16; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Lc 13:1-9

19-09  
28/10 X

Chúa Nhật thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Gr 31:7-9; Tv 126:1-2,2-3,4-5,6; Dt 5:1-6; Mc 10:46-52

20-09  
29/10 X

Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Ep 4:32-5; Tv 1:1-2,2-3,4-5,6; Lc 13:10-17

21-09 2
30/10 X

Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Ep 5:21-33; Tv 128:1-2,3,4-5; Lc 13:18-21

22-09 2
31/10 X

Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Ep 6:1-9; Tv 145:10-11,12-13,13-14; Lc 13:22-30

23-09  

 

THÁNG 11

Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
01/11 Tr

Lễ Các Thánh
Ep 6:10-20; Tv 144:1,2,9-10; Lc 13:31-35

24-09  
02/11 Tm

Lễ Các Đẳng Linh Hồn
Pl 1:1-11; Tv 111:1-2,3-4,5-6; Lc 14:1-6

25-09  
03/11 X

Thứ Bẩy trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Pl 1:18-26; Tv 42:2,3,5; Lc 14:1,7-11

26-09  
04/11 X

Chúa Nhật thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Đnl 6:2-6; Tv 18:2-3,3-4,47-51; Dt 7:23-28; Mc 12:28-34

27-09  
05/11 X

Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Pl 2:1-4; Tv 131:1,2,3; Lc 14:12-14

28-09 3
06/11 X

Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Pl 2:5-11; Tv 22:26-27,28-30,31-32; Lc 14:15-24

29-09 3
07/11 X

Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Pl 2:12-18; Tv 27:1,4,13-14; Lc 14:25-33

30-09  
08/11 X

Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Pl 3:3-8; Tv 105:2-3,4-5,6-7; Lc 15:1-10

01-10-Mậu Tuất  
09/11 Tr

Lễ cung hiền đền thờ Thánh Gioan Latêranô
Pl 3:17; Pl 4:1; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Lc 16:1-8

02-10  
10/11 Tr

Thánh Lêo Cả, Ghts
Pl 4:10-19; Tv 112:1-2,5-6,8,9; Lc 16:9-15

03-10  
11/11 X

Chúa Nhật thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
1 V 17:10-16; Tv 146:7,8-9,9-10; Dt 9:24-28; Mc 12:38-44; Mc 12:41-44

04-10  
12/11 Đỏ

Thánh Josaphat, Gmtđ
St 1:1-9; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 17:1-6

05-10 4
13/11 Tr

Thánh Frances Xavier Cabrini, Đt
St 2:1-8,11-14; Tv 37:3-4,18,23,27,29; Lc 17:7-10

06-10 4
14/11 X

Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
St 3:1-7; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Lc 17:11-19

07-10  
15/11 X

Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
Tv 146:7,8-9,9-10; Lc 17:20-25

08-10  
16/11 X

Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
2 Ga 119:1,2,10,11,17,18; Lc 17:26-37

09-10  
17/11 Tr

Thánh Elizabeth nước Hung Gia Lợi, Tu Sĩ
3 Ga 112:1-2,3-4,5-6; Lc 18:1-8

10-10  
18/11 X

Chúa Nhật thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
Đn 12:1-3; Tv 16:5-8,9-10,11; Dt 10:11-14,18; Mc 13:24-32

11-10  
19/11 X

Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
Kh 1:1-4; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 18:35-43

12-10 1
20/11 X

Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
Kh 3:1-6,14-22; Tv 15:2-3,3-4,5; Lc 19:1-10

13-10 1
21/11 Tr

Lễ Đức Mẹ dâng mình và Đền Thánh
Kh 4:1-11; Tv 150:1-2,3-4,5-6; Lc 19:11-28

14-10  
22/11 Đỏ

Thánh Cêcilia, Đttđ
Kh 5:1-10; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Lc 19:41-44

15-10  
23/11 X

Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
Kh 10:8-11; Tv 19:45-48

16-10  
24/11 Đỏ

Thánh Andrê Dũng-Lạc, Lm, và các bạn tử đạo Việt Nam
Kh 11:4-12; Tv 144:1,2,9-10; Lc 20:27-40

17-10  
25/11 Tr

Lễ Chúa Kitô Vua
Đn 7:13-14; Tv 93:1,1-2,5; Kh 1:5-8; Ga 18:33-37

18-10  
26/11 X

Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
Kh 14:1-3,4-5; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 21:1-4

19-10 2
27/11 X

Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
Kh 14:14-19; Tv 96:10,11-12,13; Lc 21:5-11

20-10 2
28/11 X

Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
Kh 15:1-4; Tv 98:1,2-3,7-8,9; Lc 21:12-19

21-10  
29/11 X

Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
Kh 18:1-2,21-23; Tv 100:2,3,4,5; Lc 21:20-28

22-10  
30/11 Đỏ

Thánh Andrê, Tông Đồ
Kh 20:1-4,11-21; Tv 84:3,4,5-6,8; Lc 21:29-33

23-10  

 

THÁNG 12

Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
01/12 X

Thứ Bẩy trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
Kh 22:1-7; Tv 95:1-2,3-5,6-7; Lc 21:34-36

24-10  
02/12 Tm

Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Vọng
Is 63:16-17,19; Tv 80:2-3,15-16,18-19; 1 Cr 1:3-9; Mc 13:33-37

25-10 1
03/12 Tr

Thánh Phanxicô Xaviê, Lm
Is 2:1-5; Is 4:2-6; Tv 122:1-2,3-4,4-5,6-7,8-9; Mt 8:5-11

26-10  
04/12 Tm

Thứ Ba trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng
Is 11:1-10; Tv 72:1,7-8,12-13,17; Lc 10:21-24

27-10  
05/12 Tm

Thứ Tư trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng
Is 25:6-10; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Mt 15:29-37

28-10  
06/12 Tm

Thứ Năm trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng
Is 26:1-6; Tv 118:1,8-9,19-21,25-27; Mt 7:21,24-27

29-10  
07/12 Tr

Thánh Ambrose, Gmtsht
Is 29:17-24; Tv 27:1,4,13-14; Mt 9:27-31

01-11-Mậu Tuất  
08/12 Tr

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Is 30:19-21,23-26; Tv 147:1-2,3-4,5-6; Mt 9:35; Mt 10:1,6-8

02-11  
09/12 Tm

Chúa Nhật thứ Hai Mùa Vọng
Is 40:1-5,9-11; Tv 85:9-10,11-12,13-14; 2 Pr 3:8-14; Mc 1:1-8

03-11 2
10/12 Tm

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Vọng
Is 35:1-10; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Lc 5:17-26

04-11  
11/12 Tm

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Vọng
Is 40:1-11; Tv 96:1-2,3,10,11-12,13; Mt 18:12-14

05-11  
12/12 Tr

Lễ Đức Mẹ Guadalupe
Is 40:25-31; Tv 103:1-2,3-4,8,10; Mt 11:28-30

06-11  
13/12 Đỏ

Thánh Lucia, Đttđ
Is 41:13-20; Tv 145:1,9,10-11,12-13; Mt 11:11-15

07-11  
14/12 Tr

Thánh Gioan Thánh Giá, Lmts
Is 48:17-19; Tv 1:1-2,3,4,6; Mt 11:16-19

08-11  
15/12 Tm

Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mùa Vọng
Hc 48:1-4,9-11; Tv 80:2-3,15-16,18-19; Mt 17:10-13

09-11  
16/12 H

Chúa Nhật thứ Ba Mùa Vọng
Is 61:1-2,10-11; Lc 1:46-48,49-50,53-5415; Ga 1:6-8,19-28

10-11 3
17/12 Tm

Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
St 49:2,8-10; Tv 72:3-4,7-8,17; Mt 1:1-17

11-11  
18/12 Tm

Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
Gr 23:5-8; Tv 72:1,12-13,18-19; Mt 1:18-24

12-11  
19/12 Tm

Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
Tl 13:2-7,24-25; Tv 71:3-4,5-6,16-17; Lc 1:5-25

13-11  
20/12 Tm

Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
Is 7:10-14; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 1:26-38

14-11  
21/12 Tm

Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
St 2:8-14; Xp 3:14-18; Tv 33:2-3,11-12,20-21; Lc 1:39-45

15-11  
22/12 Tm

Thứ Bẩy trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
1 Sm 1:24-28; 1 Sm 2:1,4-5,6-7,8; Lc 1:46-56

16-11  
23/12 Tm

Chúa Nhật thứ Tư Mùa Vọng
2 Sm 7:1-5,8-12,14,16; Tv 89:2-3,4-5,27-29; Rm 16:25-27; Lc 1:26-38

17-11 4
24/12 Tr

Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh
Is 62:1-5; Tv 89:4-5,16-17,27-29; Cv 13:16-17,22-25; Mt 1:1-25; Mt 1:18-25; Is 9:1-6; Tv 96:1-2,2-3,11-12,132; Lc 2:1-14

18-11  
25/12 Tr

Đại Lễ Chúa Giáng Sinh
Is 62:11-12; Tv 97:1-6,11-123; Lc 2:15-20; Is 52:7-10; Tv 98:1,2-3,3-4,5-6; Dt 1:1-6; Ga 1:1-18; Ga 1:1-5,9-14

19-11  
26/12 Đỏ

Thánh Stêphanô, Tđ
Cv 6:8-10; Tv 31:3-4,6,7,8,17,21; Mt 10:17-22

20-11  
27/12 Tr

Thánh Gioan, Tông Đồ Thánh Sử
1 Ga 1:1-4; Tv 97:1-2,5-6,11-12; Ga 20:2-8

21-11  
28/12 Đỏ

Các Thánh Anh Hài
1 Ga 1:52; Tv 124:2-3,4-5,7-8; Mt 2:13-18

22-11  
29/12 Tr

Ngày thứ năm trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh
1 Ga 2:3-11; Tv 96:1-2,2-3,5-6; Lc 2:22-35

23-11  
30/12 Tr

Lễ Thánh Gia
St 15:1-6; Tv 105:1-2,3-4,5-6,8-9; Dt 11:8,11-12,17-19; Lc 2:22-40; Lc 2:22,39-40

24-11  
31/12 Tr

Ngày thứ bẩy trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh
1 Ga 2:18-21; Tv 96:1-2,11-12,13; Ga 1:1-18

25-11  

Giới thiệu Nhà Sách Ngọc Thảo

Nhà sách Ngọc Thảo được thành lập vào ngày 8.6.2012 với số vốn ban đầu dưới 200 triệu, toạ lạc tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, Đồng Nai, là khu hành chính trung tâm của huyện. Với phương châm: chất lượng uy tín và làm hài lòng mọi khách hàng, chúng tôi không ngừng cố gắng và phát triển và sẽ tiếp thu góp ý của mọi khách hàng trong và ngoài thị trấn Trảng Bom. Các sản phẩm chúng tôi cung cấp tại cửa hàng đặt thù sách, văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ lưu niệm. 

Nhằm mong muốn mang đến sự tiện lợi cho quý khách khi mua hàng tại Nhà Sách Ngọc Thảo, chúng tôi đã cho ra đời hệ thống website: http://nhasachngocthao.com, như thế bạn đã có thể tham khảo được nhiều sản phẩm, thông tin chi tiết và giá bán cụ thể của từng món đồ, ngoài ra bạn cũng có thể đặt hàng thông qua hệ thống website này. Nhà Sách Ngọc Thảo cam kết mang đến những sản phẩm đạt chất lượng hàng đầu với mức giá thành ưu đãi nhất. Nếu quý khách hàng phát hiện sản phẩm bị lỗi hoặc không đúng như chúng tôi mô tả thì Nhà Sách Ngọc Thảo có chính sách đổi lại sản phẩm theo đúng yêu cầu hoặc hoàn trả lại đúng số tiền mà quý khách đã thanh toán.

"Nhà Sách Ngọc Thảo - Nâng Niu Nguồn Tri Thức Việt"

Thông tin liên hệ tư vấn

NHÀ SÁCH NGỌC THẢO

  • Địa chỉ: 141A, Khu Phố 5, 3/2, TT. Trảng Bom, H. Trảng Bom, T. Đồng Nai, Việt Nam.
  • Hotline: 0251 6514568- 0927296839
  • Emailnhasachngocthao@gmail.com 
  • MST: 0302886440

 

Blog khác