Nghe kinh sấm cầu an

Nghe kinh sấm cầu an

Nghe kinh sấm cầu an

Nhà sách Ngọc Thảo Trảng Bom Đồng Nai cùng chùa Đà La Ni giới thiệu kinh sấm cầu an do thầy TT Thích Trí Thoát, Thích Huệ Duyên, Thích Vạn Mãn, Thích Ân Điền, Thích Minh Nhẫn... tụng.

Kinh Phật 1

Kinh Phật 1

Kinh Phật 1

Nhà sách Ngọc Thảo Trảng Bom Đồng Nai cùng chùa Viên Giác Giang Điền Trảng Bom Đồng Nai giới thiệu bài tụng kinh số 1. 

Những bài kinh Phật hàng ngày

Những bài kinh Phật hàng ngày

Những bài kinh Phật hàng ngày

Nhà sách Ngọc Thảo Trảng Bom Đồng Nai cùng chùa Xá Lợi Quận 3 TP.HCM giới thiệu những bài kinh nên tụng hàng ngày. Mời các Quý Phật tử tham khảo.

Mỗi ngày đọc kinh Phật mùng 8 tháng 1 Canh Tý

Mỗi ngày đọc kinh Phật mùng 8 tháng 1 Canh Tý

Mỗi ngày đọc kinh Phật

Nhà sách Ngọc Thảo Trảng Bom Đồng Nai cùng chùa Viên Giác Trảng Bom Đồng Nai giới thiệu mỗi ngày đọc kinh phật. Hôm nay ngày 8 tháng 1 năm Canh Tý âm lịch, các bạn nghe kinh này để gia hộ tài lộc, may mắn, bình an.

Kinh Bình an

Kinh Bình an

Kinh Bình an

Nhà sách Ngọc Thảo Trảng Bom Đồng Nai cùng chùa Đà La Ni giới thiệu kinh Bình an. Mời các Phật tử cùng nghe.

Kinh dược sư

Kinh dược sư

Kinh dược sư

Nhà sách Ngọc Thảo Trảng Bom Đồng Nai cùng chùa Đà La Ni giới thiệu bài tụng kinh dược sư do thầy Thích Trí Thoát tụng. Mời các Phật tử đón nghe.

Kinh sám hối

Kinh sám hối

Kinh sám hối

Nhà sách Ngọc Thảo Trảng Bom Đồng Nai và chùa Đà La Ni giới thiệu kinh sám hối. Mời các Phật tử tu tập.

Kinh Pháp Hoa

Kinh Pháp Hoa

Kinh Pháp Hoa

Nhà sách Ngọc Thảo Trảng Bom Đồng Nai cùng chùa Đà La Ni giới thiệu kinh Pháp Hoa. Mời cá bạn đón xem

Sám cầu siêu cúng mẹ (dành cho những người mẹ đã mất)

Sám cầu siêu cúng mẹ (dành cho những người mẹ đã mất)

Sám cầu siêu cúng mẹ

Nhà sách Ngọc Thảo Trảng Bom Đồng Nai và chùa Đà La Ni giới thiệu bài kệ sám cầu siêu cúng mẹ dành cho ai có mẹ vừa mất hoặc đã mất (tụng trong ngày giỗ).

Niệm Nam mô A di đà Phật

Niệm Nam mô A di đà Phật

Niệm Nam mô A di đà Phật

Nhà sách Ngọc Thảo Trảng Bom Đồng Nai và Chùa Đà La Ni giới thiệu bài niệm Nam mô A di đà Phật để Phật hộ trì may mắn.