Bài giảng 7/8/2020

Bài giảng 7/8/2020

Bài giảng 7/8/2020

Nhà sách Ngọc Thảo Trảng Bom Đồng Nai cùng giáo xứ Trà Cổ Trảng Bom Đồng Nai giới thiệu bài giảng do cha Trần Đình Long giảng. Mời các giáo dân đón xem.

Nói dối là điều sợ hãi

Nói dối là điều sợ hãi

Nói dối là điều sợ hãi

Nhà sách Ngọc Thảo Trảng Bom Đồng Nai cùng Giáo xứ Quảng Phát Trảng Bom Đồng Nai giới thiệu bài giảng nói dối là điều sợ hãi do cha Phạm Tĩnh giảng. Mời các giáo dân cùng xem.

Quên và Quên xót cái nào nặng hơn

Quên và Quên xót cái nào nặng hơn

Quên và Quên xót cái nào nặng hơn

Nhà sách Ngọc Thảo Trảng Bom Đồng Nai cùng giáo xứ Quảng Phát Trảng Bom Đồng Nai giới thiệu lời Chúa dạy. Mời các giáo dân cùng nghe.

Bài giảng 29/7/2020

Bài giảng 29/7/2020

Bài giảng 29/7/2020

Nhà sách Ngọc Thảo Trảng Bom Đồng Nai cùng giáo xứ Trà Cổ giới thiệu bài giảng ngày 29/7/2020. Mời các bạn đón nghe.

Chúa Nhật / tuần 4 Phục sinh

Chúa Nhật / tuần 4 Phục sinh

Chúa Nhật / tuần 4 Phục sinh

Nhà sách Ngọc Thảo Trảng Bom cùng hội đồng giáo phận Xuân Lộc Đồng Nai giới thiệu bài giảng Chúa nhật tuần 4 Phục sinh 2020. Mời các giáo dân đón xem

Thứ 7 / tuần 4 Phục sinh

Thứ 7 / tuần 4 Phục sinh

Thứ 7 / tuần 4 Phục sinh

Nhà sách Ngọc Thảo Trảng Bom cùng hội đồng giáo phận Xuân Lộc Đồng Nai giới thiệu bài giảng thứ 7 tuần 4 Phục sinh 2020. Mời các giáo dân đón xem.

Thứ 6 / tuần 4 Phục sinh

Thứ 6 / tuần 4 Phục sinh

Thứ 6 / tuần 4 Phục sinh

Nhà sách Ngọc Thảo Trảng Bom cùng hội đồng giáo phận Xuân Lộc Đồng Nai giới thiệu bài giảng thứ 6 tuần 4 Phục sinh 2020. Mời các giáo dân đón xem.

Thứ 5 tuần 4 Phục sinh

Thứ 5 tuần 4 Phục sinh

Thứ 5 tuần 4 Phục sinh

Nhà sách Ngọc Thảo Trảng Bom Đồng Nai cùng giáo xứ Trà Cổ Trảng Bom Đồng Nai giới thiệu trực tiếp bài giảng tuần 4, thứ 5 lễ Phục Sinh. Mời các bạn theo dõi

 Thứ 4 Tuần IV Phục Sinh Năm A Ngày 6/5/2020

Thứ 4 Tuần IV Phục Sinh Năm A Ngày 6/5/2020

 Thứ 4 Tuần IV Phục Sinh Năm A Ngày 6/5/2020

Nhà sách Ngọc Thảo Trảng Bom Đồng Nai cùng giáo xứ Trà Cổ giới thiệu truyền hình trực tiếpThứ 4 Tuần IV Phục Sinh Năm A Ngày 6/5/2020. Mời các giáo dân đón xem.

Thánh lễ Thứ 3 Tuần IV Phục Sinh Năm A Ngày 5/5/2020

Thánh lễ Thứ 3 Tuần IV Phục Sinh Năm A Ngày 5/5/2020

Thánh lễ Thứ 3 Tuần IV Phục Sinh Năm A Ngày 5/5/2020

Nhà sách Ngọc Thảo Trảng Bom Đồng Nai cùng giáo xứ Trà Cổ giới thiệu truyền hình trực tiếpThứ 3 Tuần IV Phục Sinh Năm A Ngày 5/5/2020. Mời các giáo dân đón xem.